ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
11آبان 1401

اعلام اسامی پذيرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت تيرماه سال 1401

اعلام اسامی پذيرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت تيرماه سال 1401

بسمه تعالی

ضمن تبریک، اسامی پذیرفته شدگان آزمون ورودی کارآموزی وکالت تیرماه سال ١٤٠1 کانون وکلای دادگستری اردبیل (سهمیه عادی و ایثارگر) به شرح زیر بر اساس حروف الفبا اعلام می گردد.

اسامی پذیرفته شدگان کانون وکلای دادگستری اردبیل

(زمان ثبت نام اینترنتی و برنامه زمانبندی متعاقباً از طریق سایت کانون و ارسال پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.)
مدارک لازم جهت ثبت نام که زمان آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
تمام کپی ها الزاماً در کاغذ A٤ به صورت یک رو تهیه و آماده گردد.
١-   تصویر مصدق کپی تمام صفحات شناسنامه
٢-   تصویر مصدق کپی کارت ملی (پشت و رو) در یک صفحه
٣-   تصویر مصدق کارت پایان خدمت (پشت و رو) در یک صفحه
٤-   تصویر مصدق کپی دانشنامه کارشناسی
٥-   کارنامه سنجش
٦-   ارائه گواهی ایثارگری از سازمان مربوطه جهت احراز سهمیه
٧-   ارائه 6 قطعه عکس ٤×٣ آقایان با کت و خانم با پوشش مناسب
** جهت برابر با اصل مدارک به دفاتر اسناد رسمی مراجعه فرمائید.
کلیه پذیرفته شدگان با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نسبت به ثبت نام سامانه ثنا اقدام نمایند چنانچه کسی که قبلاً سامانه ثنا ثبت نام شده نیازی به ثبت نام مجدد نیست.

توجه : پذیرش نهایی و صدور پروانه کارآموزی منوط به تکمیل مدارک، احراز شرایط و سایر موارد و تصویب و تایید آن توسط هیات مدیره کانون خواهد بود