ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل
18فروردین 1398

دیدار نوروزی

دیدار نوروزی

مراسم دیدار نوروزی از ساعت 12:30 الی 14 روز دوشنبه مورخ 98/01/19 در سالن تشریفات کانون وکلای دادگستری اردبیل برگزار می گردد. از عموم همکاران محترم جهت شرکت در مراسم دعوت بعمل می آید.

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری اردبیل