ساختمان کانون وکلای دادگستری اردبیل

اتابک صیادی برندق وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

اتابک صیادی برندق وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری اردبیل

نام و نام خانوادگی
اتابک صیادی برندق
نوع پروانه
وکیل پایه یک
شماره پروانه
1394030304120373
شماره همراه
09145990466
آدرس
خلخال - بلوار 17 شهریور- روبروی دادگستری- دفتر وکالت